?

Log in

Vallende sterren 6.2

« previous entry | next entry »
Jul. 24th, 2011 | 08:10 pm
mood: Vakantie =D
music: Zo Veel Beter - Musical Legally Blonde

"Now she is a shooting star..."

Vallende sterren: hoofdstuk 6 - deel 2

Link | Leave a comment | Share

Comments {12}

Marly

(no subject)

from: miss_mops
date: Jul. 29th, 2011 10:27 am (UTC)
Link

Dankjewel, Anne :-)

Ja, de site was de afgelopen dagen erg vervelend. Gelukkig doet hij 't (voorlopig) weer!

Ik wilde met die twee foto's duidelijk maken dat Iris in de spotlight stond en zelf vind ik dat ook wel redelijk goed gelukt, vooral omdat ik niet zo'n kei in het maken foto's ben en zo ;-)


Xx

Reply | Parent | Thread