?

Log in

Vallende sterren - Epiloog

« previous entry | next entry »
Jul. 30th, 2011 | 06:07 pm
mood: Vakantie =D
music: Don't Rain On My Parade - Glee

"Eventually, all of the shooting stars find a permanent stay..."

Link | Leave a comment | Share

Comments {16}

Marly

(no subject)

from: miss_mops
date: Jul. 30th, 2011 04:46 pm (UTC)
Link

Aah, dankjewel, Cèleste, wat een leuke reactie!

Ik zit wel al aan een vervolg te denken, maar dan moet ik eerst een goed verhaal hebben en dat is vrij lastig. Binnenkort begin ik met een nieuw verhaal: Glasscherven


Xx

Reply | Parent | Thread