?

Log in

Vallende sterren - Epiloog

« previous entry | next entry »
Jul. 30th, 2011 | 06:07 pm
mood: Vakantie =D
music: Don't Rain On My Parade - Glee

"Eventually, all of the shooting stars find a permanent stay..."

Link | Leave a comment | Share

Comments {16}

Marly

(no subject)

from: miss_mops
date: Aug. 1st, 2011 09:46 am (UTC)
Link

Dat kan ik wel begrijpen, van dat het einde er ineens was. Gelukkig vond je het wel een mooi einde, leuk om te horen :-)

En echt fijn dat iedereen het zo leuk vind dat hun dochter naar Iris is vernoemd!

Dankjewel, Sanne.


Xx

Reply | Parent | Thread