?

Log in

Vallende sterren - Epiloog

« previous entry | next entry »
Jul. 30th, 2011 | 06:07 pm
mood: Vakantie =D
music: Don't Rain On My Parade - Glee

"Eventually, all of the shooting stars find a permanent stay..."

Link | Leave a comment | Share

Comments {16}

Marly

(no subject)

from: miss_mops
date: Aug. 1st, 2011 06:35 pm (UTC)
Link

Dankjewel, Anne :D

Wat toevallig dat je dat dacht! Het is ook een erg mooi gebaar, al zeg ik het zelf.

Glasscherven zal nog even op zich laten wachten, maar er wordt aan gewerkt...


Xx

Reply | Parent | Thread