?

Log in

No account? Create an account

Vallende sterren 6.2

« previous entry | next entry »
Jul. 24th, 2011 | 08:10 pm
mood: Vakantie =D
music: Zo Veel Beter - Musical Legally Blonde

"Now she is a shooting star..."

Vallende sterren: hoofdstuk 6 - deel 2

Link | Leave a comment |

Comments {12}

Marly

(no subject)

from: miss_mops
date: Jul. 29th, 2011 10:21 am (UTC)
Link

Wat leuk, dankjewel :-)

Hoeveel updates er nog komen zeg ik niet, maar het verhaal loopt wel tegen het einde aan...

Jaa, dat liedje is super hè?!

Reply | Parent | Thread