?

Log in

No account? Create an account

Vallende sterren 6.2

« previous entry | next entry »
Jul. 24th, 2011 | 08:10 pm
mood: Vakantie =D
music: Zo Veel Beter - Musical Legally Blonde

"Now she is a shooting star..."

Vallende sterren: hoofdstuk 6 - deel 2

Link | Leave a comment |

Comments {12}

Marly

(no subject)

from: miss_mops
date: Jul. 29th, 2011 10:23 am (UTC)
Link

Dankjewel, Sanne :-)

Ik moet eerlijk zeggen dat het op 't begin niet mijn bedoeling was geweest om de titel erin te verwerken, maar toen ik eenmaal bij het stuk kwam van Iris en de arrestatie, leek het me wel mooi.


Xx

Reply | Parent | Thread