?

Log in

No account? Create an account

Vallende sterren 6.2

« previous entry | next entry »
Jul. 24th, 2011 | 08:10 pm
mood: Vakantie =D
music: Zo Veel Beter - Musical Legally Blonde

"Now she is a shooting star..."

Vallende sterren: hoofdstuk 6 - deel 2

Link | Leave a comment |

Comments {12}

Marly

(no subject)

from: miss_mops
date: Jul. 29th, 2011 10:24 am (UTC)
Link

Daar heb je gelijk in. Maar Nora zit ook met het feit dat ze haar moeder iets beloofd heeft én dat ze zwanger is. Het blijft gecompliceerd.

Bedankt voor je reactie :-)


Xx

Reply | Parent | Thread