?

Log in

No account? Create an account

Vallende sterren - Epiloog

« previous entry | next entry »
Jul. 30th, 2011 | 06:07 pm
mood: Vakantie =D
music: Don't Rain On My Parade - Glee

"Eventually, all of the shooting stars find a permanent stay..."

Link | Leave a comment |

Comments {16}

Stephanie

(no subject)

from: x_stefa_x
date: Jul. 31st, 2011 06:15 am (UTC)
Link

Prachtige epiloog!

Het was zo ontroerend dat ze haar kindje naar haar moeder vernoemde!
Ik hoop dat Iris vrijkomt en dat Thom, Nora en de kleine Iris een leuk gezinnetje worden.
Maar dat zal ik waarschijnlijk nooit weten.

Xxx

Reply | Thread

Marly

(no subject)

from: miss_mops
date: Aug. 1st, 2011 05:44 am (UTC)
Link

Dankjewel, Stephanie, leuk om te horen :D

Wie weet komt er ooit een vervolg...


Xx

Reply | Parent | Thread