?

Log in

No account? Create an account

Vallende sterren - Epiloog

« previous entry | next entry »
Jul. 30th, 2011 | 06:07 pm
mood: Vakantie =D
music: Don't Rain On My Parade - Glee

"Eventually, all of the shooting stars find a permanent stay..."

Link | Leave a comment |

Comments {16}

annek2

(no subject)

from: annek2
date: Aug. 1st, 2011 05:02 pm (UTC)
Link

Wat een mooi einde, Marly! Thom en Nora bij elkaar, eindelijk! :3 Bij de slide dat Thom vroeg hoe ze heette dacht ik gelijk "Iris!", en het was ook nog zo. :3 Ze had geen betere naam kunnen krijgen.

Weer een prachtig verhaal, en ik ben alweer benieuwd naar het volgende! Komt dat snel? 8D

xx

Reply | Thread

Marly

(no subject)

from: miss_mops
date: Aug. 1st, 2011 06:35 pm (UTC)
Link

Dankjewel, Anne :D

Wat toevallig dat je dat dacht! Het is ook een erg mooi gebaar, al zeg ik het zelf.

Glasscherven zal nog even op zich laten wachten, maar er wordt aan gewerkt...


Xx

Reply | Parent | Thread